moerkmaterie.jpg

Mørk materieMørk materie inneholder ingen elektriske ladninger og kan ikke kollidere med atomer. Dermed kan den gå ubemerket tvers gjennom oss. Den er usynlig og har aldri blitt observert direkte. Likevel er de fleste astrofysikere enige om at den mørke materien må utgjøre omtrent 20 % av universet.

Ved hjelp av teleskop og andre instrumenter kan vi holde øye med bevegelser langt ut i verdensrommet. Av og til støter man på nye og uventede fenomener, og forskere reagerte tidlig på at ytre deler av galakser ofte roterer raskere enn antatt. Det er slike gravitasjonspåvirkninger som beviser mørk materie. Hvis det ikke hadde vært noe mer enn det synlige, ville blant annet stjernene blitt oppløst. Tyngdekraften ville rett og slett ikke vært sterk nok.

Tyngdekraften er en kraft som virker på masse, og den mørke materien er en usynlig masse. På grunn av dette påvirker mørk materie andre materiers bevegelser i universet. Den kan derfor være årsaken til galaksenes rotasjon. Selv om vi ikke ser den mørke materien, er den nødt til å være der.SPACE-MATTER___satu_553510a.jpg
Det kan være mørk materie som holder denne samlingen av galakser på plass

Forskerne har ennå ikke funnet et klart svar på akkurat hva den mørke materien er. Dens levetid har vist seg å kunne være over 3 millioner milliarder år (3 000 000 000 000 000 000)! Det har blitt foreslått at den består av en type partikler som kun vekselvirker svakt med andre materiepartikler som er kjente for oss. Teorien om disse elementærpartiklene er kanskje den mest etablerte så langt. De er kun påvist teoretisk, og kunnskapen vår om mørk materie er fremdeles veldig begrenset.

Forskning på dette merkelige fenomenet pågår over hele verden. I 2007 oppdaget romteleskopet Hubble noe som kan være mørk materie. Fordi den mørke materien som nevnt er usynlig, er det bare effekten av den som vises på bildet fra teleskopet. Lyset fra galaksene i bakgrunnen blir forvrengt på grunn av materiens gravitasjon. Denne befinner seg 5 milliarder lysår fra oss, og er 26 ganger større enn Melkeveien. Dette er et av de sikreste bevisene på at mørk materie finnes.

cern.jpg
CERN håper man at kollisjoner mellom protoner og blyioner kan lage mørk materie-partikler


Kilder
Ergo Fysikk 1
http://www.dagbladet.no/2009/01/14/magasinet/astronomi/astronomiaret_2009/astropanelet/mork_materie/4345128/
http://www.vitnytt.no/moerk-materie-et-skritt-naermere.303116-42172.html
http://www.snl.no/m%C3%B8rk_materie

http://www.aftenposten.no/viten/article1791573.ece