Vakuumenergi


Universet er som vi alle vet ''UENDELIG'' stort. Det vil også si MASSIVE mengder masse.
Men vi kan bare observere 4% av den totale massen i universet. Dermed består 96% av universet av ukjente ''mørke stoffer''. Et av disse ukjente stoffene kan være Higgs-Partikkelen som de prøver å bevise at finner i CERN.


Ifølge Kvanteteorien kan partikkel-antipartikkel-par oppstå fra intet. Disse forsvinner like fort som de oppstod. Dette fenomenet kalles Kvantefluktuasjoner.
Kvantefluktuasjoner under inflasjonsfasen kan forklare hvordan tettheten i universet ble litt ujevn, slik at vi senere kunne få galakser og galaksehoper.
(NB: Begrepet inflasjonsfase er ikke nødvendigvis et 100% riktig begrep på den fasen av universets ''liv'', men det dinnes ikke noen bedre beskrivelse med dagens kunnskap).


Kvantefluktuasjoner fører til at selv vakuum har masse, og denne massen fører til frastøtende gravitasjon. Og siden denne massen tilsynelatende har en slags energi, ble den kallt Vakuumenergi.


Vakuumenergien kan forklare den voldsomme utvidelsen av universet fra 10^-43 sek. til etter Big Bang, til 10^-33 sek etter BB. I løpet av denne tiden utvidet universet seg med en faktor på 10^43.


Hadde det ikke vært for Vakuumenergien hadde alt til slutt endt som et stort Big Crunch.


Beregninger viste en modell av universet der det ''mørke stoffet'' består av 70% vakuumenergi og 30% masse. Dette passer godt med observasjoner som er gjort.
Nyere forskning viser at tettheten av de to er i dag omtrent like store.


I teorien eksisterer det en negativ vakuumenergi, på samme måte som partikkel-antipartikkel-parene. Men dette er ennå ikke bevist.