Bakgrunnsstråling


Innledningsvis, vil jeg nevne at bakgrunnsstråling er kjerne-stråling fra verdensrommet, elektromagnetisk stråling fra solen og stråling fra radioaktive grunnstoffer på Jorden man blir konstant utsatt for. De naturlige typene av kjerne stråling er, alfa-, beta-, og gammastråling.


I områder med uranholdig alunskifer eller granitt i berggrunnen, kan gassen radon sive inn o bygninger fra grunnen av. Slik får man ekstra kjerne stråling fra luften. Dette gjelder spesielt kjellere med svært dårlig lufting. Faktisk kan byggematerialene i murhus også sende ut radioaktiv stråling. For å redusere mengden radongass, kan man støpe en grunnmur med en tett såle ned mot bakken slik kan ikke gassen sive direkte inn i kjelleren. I områder med høy naturlig stråling, bør naturlige oppholdsrom som stue og soverom plasseres over bakkenivå. Hvis soverommet ditt ikke er plassert over bakkenivå, vil jeg råde deg å måle radioaktiviteten i luften på rommet ditt.


Bakgrunnsstråling kan også oppstå pga ulykker. Et godt eksempel på det, er ulykken som skjedde i Tjernobyl i 1986. det som skjedde da, var at èn av de fire reaktorene i kraftverket eksploderte. Denne eksplosjonen var så kraftig at det 500 tonn tunge taket til reaktoren ble blåst av. 31 personer mistet livet, og enorme mengder radioaktivitet ble sluppet i atmosfæren og spredte seg utover store områder.


(kommer mer)

Uten_navn.JPG
Ulykken i kjernekraftverket i Tjernobyl, 1986