Når vi ser på en stjerne, eller galakse som er langt unna, ser vi tilbake i tid. Lyset har jo brukt en viss tid på å nå fram til oss. I 1920 årene oppdaget astronomer at alle galakser som var langt fra oss, hadde spektre som var forskjøvet mot rødt (altså fra oss). Det var bare noen få nabogalakser som bevegde seg mot oss altså blåforskyvning.

I 1929 regnet Edwin Hubble ut avstanden til galakser. Dette gjorde han med lysstyrkemetoden (hvis vi har 2 like lyssterke stjerner vil vi se den nærmeste best). Deretter målte han farten til galaksene ved å se på bølgelengdeforskyvningen av spektrallinjene (dopplereffekten). Da oppdaget han at galaksene har en fart som er større jo større avstanden er. Farten V er proposjonal med avstanden r.
V = Hr.

H = 21.7 pluss minus 1.0 km/s per million lysår. Altså farten til galaksene blir ca 22 km/s større for hver million lysår vi går utover fra jorda. Det er stor usikkerhet i denne konstanten. Egentlig er det ingen kostant, det er en konstant for akkurat den tiden vi lever i. Men for lenge lenge siden var den ikke lik. Lyset fra galakser langt unna bruker jo flere milliarder av år for å nå oss. Det er egentlig ikke doppler effekten som gjør at de blir rødforskyvet. Det er ikke galaksene som beveger seg, det er bare universet som blir større (er litt vanskelig å tenke seg, men sånn er det) = ( bolledeig med rosiner)

Hvis rommet utvider seg må tettheten engang ha vært helt sykt stor. Vi forusetter at universet alltid ha utvidet seg og engang må den jo hatt uedelig stor tetthet og alle «rosinene» lå bare i en klump. I en slik tilstand vil de fysiske lovene vi kjenner i dag bryte sammen og vi kan ikke beskrive hvordan det hele startet.

Alle stjernene du kan se på himmelen fra jorda er alle i vår melkevei.

Hver dot i det bildet dere ser nå er en hel galakse og hver galakse inneholder opp til 1 trillion stjerner (1 000 000 000 000) og inneholder stjerner som er på størrelse med de stjernene dere så istad (hvis ikke større)

Den store galaksen dere ser i bildet inneholder 8 ganger så mange stjerner som vår melkevei og den er så stor at den teknisk sett ikke skulle ha eksistert i følge våre fysikk teorier.

Siden disse galaksene er 13 billioner lysår unna brukte lyset 13 billioner år før den kom til oss. Det vil si at vi ser 13 billioner år tilbake da universe bare var noen få millioner år gammelt (altså big bang teori)
none
Optional: a note about this edit for the page history log

Optional: tags for this page, separated by commas

[[Hubbles lover og rødforskyvning#|Cancel]]
Note that the content you create on http://astrofysikkjvs.wikispaces.com is licensed under the Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 License. Please only submit content that you write yourself or that is in the public domain. Learn more about our open content policy.
Help · About · Blog · Terms · Privacy · **Support** · **Upgrade**
Contributions to