Stjernefødsel


En stjerne ser vi som en tett og svært liten prikk på himmelen som lyser litt. På grunn av de store avstandene danner vi ofte et feil bilde av oppbygningen til en stjerne. I virkeligheten skjer det kjemiske reaksjoner på stjernene, slik at enorme mengder energi i form av lys sendes ut! En stjerne består av lette gasser som holdes sammen av stjernens egne gravitasjonskraft.

Stjerner må gjennom fire utviklingstrinn før den er en stabil stjerne:

1. Tåke
2. Globule
3. Protostjerne
4. Hovedseriestjerne


large_web.jpg
large_web.jpg
1. Selv om flere stjerner dør, vil vi aldri oppleve at alle stjernene er borte. Stjerner fødes hele tiden i universet. Stjerner blir født i store tåker av støv og gass, der tettheten er større enn andre steder i verdensrommet. Tettheten i tåka er over 10 -16 kg/m3; gassen er 25 000 billioner ganger tynnere enn lufta på jorda!


2. I en tåke vil det være flere enkelte fortetninger, som vi kaller globuler. En slags kuleformet tåke som sender ut infrarødstråling. I en globul er gravitasjonskreftene tiltrekkende og gasstrykket avstøtende. Gassen består av mange partikler, og hver partikkel påvirkes av svake gravitasjonskrefter fra alle de andre støv - og gasspartikelene. Hvis massen er stor nok, dominerer derfor gravitasjonskreftene og tåka trekker seg sammen. Hvis masse derimot avtar, blir potensiell energi frigjort. Når globulene trekker seg sammen, får gassen mindre rom og partiklene kolliderer oftere. Det blir mer uorden på ett mindre sted som gjør at molekylene får mer kinetisk energi slik at temperatur og trykk øker.3. Etter millioner av år blir temperaturen så høy at den termiske strålingen ligger på den synlige delen av spekteret, og vi har en protostjerne.

4. Når temperaturen i sentralområdet av en protostjerne er mer enn 5 millioner kelvin, er det høy nok temperatur slik at atomene kan begynne å fusjonere. To hydrogenatomer fusjonerer til ett heliumatom. Denne kjernereaksjonen skjer også på sola, som er vår nærmeste stjerne. I fusjonsprosessen blir det frigitt mye energi i form av lys, varme og stråling slik at vi ser stjerna. Når fusjonsprosessen har startet på en stjerne, oppstår det en balanse mellom gravitasjonskrefter som forsøker å trekke partikler i tåken innover, samtidig som det virker trykk-krefter som presser utover på grunn av den svært høye temperaturen. Det gjør at sammentrekningen stanser, en balanse i stjernen tiltrer slik at stjerna er stabil. Gassen blir borte slik at stjernen blir synlig!


web2.jpg
web2.jpg

Bilder er hentet fra: emmeli2.wordpress.com/ stjernenes-livsl%C3%B8p/

Kilder:
- fysikkboka
- emmeli2.wordpress.com
- astro.uio.no